A list of latest
news and events


1st April 2019

2019: Chương trình dưới sân trường Đồng Khởi

18th March 2019

2019: Chung kết English Debate Contest tại trường Lê Lợi

10th March 2019

2019: Chương trình Open House tại trường Bình Chánh