2019: Chương trình Open House tại trường Bình Chánh
10th March 2019
2019: Chương trình dưới sân trường Đồng Khởi
1st April 2019

2019: Chung kết English Debate Contest tại trường Lê Lợi

Comments are closed.