2019: Chung kết English Debate Contest tại trường Lê Lợi
18th March 2019
2019: Lớp học Vinalearn tại trường Nguyễn Hiền
4th April 2019

2019: Chương trình dưới sân trường Đồng Khởi

Comments are closed.