2015: Tiết học Vinalearn tại trường Bình An
14th May 2015
2016: Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh cùng Vinalearn – đội tiêu biểu P8
14th May 2016

2016: Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh cùng Vinalearn – đội tiêu biểu P9

Comments are closed.