2016: Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh cùng Vinalearn – đội tiêu biểu P9
14th May 2016
2016: Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh cùng Vinalearn – đội tiêu biểu P7
14th May 2016

2016: Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh cùng Vinalearn – đội tiêu biểu P8

Comments are closed.