2016: Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh cùng Vinalearn – đội tiêu biểu P6
14th May 2016
2016: Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh cùng Vinalearn – đội tiêu biểu P4
14th May 2016

2016: Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh cùng Vinalearn – đội tiêu biểu P5

Comments are closed.