2016: Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh cùng Vinalearn – đội tiêu biểu P5
14th May 2016
2016: Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh cùng Vinalearn – đội tiêu biểu P3
14th May 2016

2016: Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh cùng Vinalearn – đội tiêu biểu P4

Comments are closed.