2016: Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh cùng Vinalearn – đội tiêu biểu P1
14th May 2016
2016: Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh cùng Vinalearn – đội tiêu biểu P19
14th May 2016

2016: Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh cùng Vinalearn – đội tiêu biểu P20

Comments are closed.