2016: Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh cùng Vinalearn – đội tiêu biểu P20
14th May 2016
2016: Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh cùng Vinalearn – đội tiêu biểu P18
14th May 2016

2016: Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh cùng Vinalearn – đội tiêu biểu P19

Comments are closed.