2016: Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh cùng Vinalearn – đội tiêu biểu P19
14th May 2016
2019: Chương trình Open House tại trường Bình Chánh
10th March 2019

2016: Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh cùng Vinalearn – đội tiêu biểu P18

Comments are closed.