2014: Ngày nhà giáo Việt Nam cùng học sinh trường Nguyễn Hữu Cầu
14th May 2014
2015: Chương trình hội chợ ẩm thực tại trường Nguyễn Hiền
14th May 2015

2014: Tiết học Vinalearn cùng học sinh tại trường Lê Lợi

Comments are closed.