2014: Tiết học Vinalearn cùng học sinh tại trường Lê Lợi
14th May 2014
2015: Chương trình hội thảo tại trường Giồng Ông Tố
14th May 2015

2015: Chương trình hội chợ ẩm thực tại trường Nguyễn Hiền

Comments are closed.