2014: Tiết học với giảng viên nước ngoài ở trường Nguyễn Du
14th May 2014
2014: Ngày nhà giáo Việt Nam cùng học sinh trường Nguyễn Hữu Cầu
14th May 2014

2014: Tổ chức lễ Halloween cùng học sinh trường Nguyễn Hữu Cầu

Comments are closed.